facebook
 

Zerówka i Szkoła Muzyczna Missio Musica w Warszawie

 

Cykl 6-letni

Do pierwszej klasy cyklu 6-letniego przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły I-go stopnia po 6 latach nauki.

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie 1 cyklu 6-letniego uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty w wymiarze tygodniowym:

 • Instrument główny 2 x 30 min.
 • Rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min.
 • Zespół wokalny lub rytmiczny 1 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 uczą się według „starego" programu, tygodniowy wymiar zajęć:

klasy I - III

 • Instrument główny 2 x 30 min.
 • Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
 • Rytmika 2 x 45 min.
 • Zespół wokalny 1 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.

Czesne za semestr w klasach I - III:  2 640,00 zł.

klasy IV - VI

 • Instrument główny 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
 • Audycje Muzyczne (nauka o muzyce) 1 x 45 min.
 • Fortepian dodatkowy w klasie 4 i 5 (nie dotyczy pianistów) 1 x 30 min.
 • Chór 2 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów) 1 x 15 min. lub 1 x 30 min.

Czesne za semestr w klasach IV - VI: 2 880,00 zł.

 

Cykl 4-letni

Dla uczniów powyżej 11-go roku życia.

Uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia po czterech latach nauki.

W klasie I cyklu 4-letniego uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty:

 • Instrument główny 2 x 45 min.
 • Podstawy kształcenia słuchu 2 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.


Czesne za semestr w klasie I: 2 640,00 zł

 

W klasach od II do IV cyklu czteroletniego uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty:

 • instrument główny: 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu: 2 x 45 min.
 • Audycje muzyczne: 1 x 45 min.
 • Chór lub Zespół: 2 x 45 min.
 • zajęcia z akompaniamentem (nie dotyczy uczniów fortepianu) 1 x 15 min.

Czesne za semestr w klasach II - IV: 2 880,00 zł.

Fortepian dodatkowy (obowiązkowy) realizowany jest w klasie drugiej i trzeciej

Za dodatkową opłatą uczeń może korzystać z indywidualnych zajęć dodatkowych nie uwzględnionych w szkolnym planie zajęć np. emisja głosu, instrument dodatkowy lub wydłużyć obowiązkowy czas zajęć.

 

 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Warszawie

I stopnia
"Missio Musica"

02-732 Warszawa,
ul. Podbipięty 2 (stacja metro Służew)

Dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć:

ul. Nowoursynowska 154A (Ursynów, metro Imielin))

e-mail: szkola@mm.edu.pl
tel/fax: 22 853 29 81
tel:  606 612 907
tel: 662 191 760