facebook
 

Zerówka i Szkoła Muzyczna Missio Musica w Warszawie

 

Cykl 6-letni

Do pierwszej klasy cyklu 6-letniego przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły I-go stopnia po 6 latach nauki.

W roku szkolnym 2015/2016 w klasie 1 cyklu 6-letniego uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty w wymiarze tygodniowym:

 • Instrument główny 2 x 30 min.
 • Rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min.
 • Zespół wokalny lub rytmiczny 1 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2014 uczą się według „starego" programu, tygodniowy wymiar zajęć:

klasy 1-3

 • Instrument główny 2 x 30 min.
 • Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
 • Rytmika 2 x 45 min.
 • Zespół wokalny 1 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.

klasy 4-6

 • Instrument główny 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
 • Audycje Muzyczne (nauka o muzyce) 1 x 45 min.
 • Fortepian dodatkowy w klasie 4 i 5 (nie dotyczy pianistów) 1 x 30 min.
 • Chór 2 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów) 1 x 15 min. lub 1 x 30 min.

Cykl 4-letni

Dla uczniów powyżej 11-go roku życia.

Uczeń uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia po czterech latach nauki.

W roku szkolnym 2015/2016 w klasie 1 cyklu 4-letniego uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty:

 • Instrument główny 2 x 45 min.
 • Podstawy kształcenia słuchu 2 x 45 min.
 • Akompaniament (nie dotyczy pianistów)) 1 x 15 min.

Tygodniowa ilość zajęć dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2014

 • instrument główny: 2 x 45 min.
 • Kształcenie słuchu: 2 x 45 min.
 • Audycje muzyczne: 1 x 45 min.
 • Chór lub Zespół: 2 x 45 min.
 • zajęcia z akompaniamentem (nie dotyczy uczniów fortepianu) 1 x 15 min.

Czesne za semestr: 2 460,00 zł.

Fortepian dodatkowy (obowiązkowy) realizowany jest w klasie drugiej i trzeciej

Za dodatkową opłatą uczeń może korzystać z indywidualnych zajęć dodatkowych nie uwzględnionych w szkolnym planie zajęć np. Emisja głosu, instrument dodatkowy lub wydłużyć obowiązkowy czas zajęć.

Opłata za dodatkowe zajęcia (za semestr)

 • za 30 min. tygodniowo – 540,00 zł. (90 zł. miesięcznie)
 • za 45 min. tygodniowo – 840,00 zł. (140 zł. miesięcznie)
 • za 60 min. tygodniowo – 1080 zł. (180 zł. miesięcznie)

Prywatna Szkoła Muzyczna w Warszawie

I i II stopnia
pod patronatem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków

"Missio Musica"

02-732 Warszawa,
ul. Podbipięty 2 (stacja metro Służew)

Dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć:

ul.Boremlowska 6/12 (Praga Południe, okolice placu Szembeka)

e-mail: szkola@mm.edu.pl
tel/fax: 22 853 29 81
tel: 606 612 906
tel: 606 612 907